cum-may-nen-dan-ngung-bitzer cum-may-nen-tecumseh dan-lanh-meluck cum-may-nen-dan-ngung dan-lanh-ceo
Hỗ trợ trực tuyến
kholanhtnt

Nick YM: kholanhtnt
Mobile: 0937 231 979

Sản phẩm mới
CTE 243M6 ED
0 x 0 Cm
CTE 194M6 ED
0 x 0 Cm
CTE 145M6 ED
0 x 0 Cm
CTE 115M6 ED
0 x 0 Cm
CTE 96M6 ED
0 x 0 Cm
CTE 86M6 ED
0 x 0 Cm
CTE 63M6 ED
0 x 0 Cm
CTE 58M6 ED
0 x 0 Cm
CTE 41M6 ED
0 x 0 Cm
CTE 209L8 ED
0 x 0 Cm
Tin tức mới
Đón đầu dịch vụ cho thuê kho lạnh
Đón đầu dịch vụ cho thuê kho...

Thống kê
Hôm nay có:  60  khách
  Tuần này có: 112  khách
 Tổng khách Online: 79.148 
 Khách đang Online: 1
CTE 243M6 ED
0 x 0 Cm
CTE 194M6 ED
0 x 0 Cm
CTE 145M6 ED
0 x 0 Cm
CTE 115M6 ED
0 x 0 Cm
Cụm Máy Nén Dàn Ngưng Tecumseh
Tecumseh sử dụng gas 134a
Kích thước: 0 X 0 Cm
Tecumseh TAG 2511 ZBR
Kích thước: 0 X 0 Cm
Tecumseh TAG 2522 ZBR
Kích thước: 0 X 0 Cm
Tecumseh TAG 4573 THR
Kích thước: 0 X 0 Cm
Tecumseh TFH 4540 FHR
Kích thước: 0 X 0 Cm
Dàn Lạnh Eco
CTE 115M6 ED
Kích thước: 0 X 0 Cm
CTE 125L8 ED
Kích thước: 0 X 0 Cm
CTE 145M6 ED
Kích thước: 0 X 0 Cm
CTE 158L8 ED
Kích thước: 0 X 0 Cm
CTE 194M6 ED
Kích thước: 0 X 0 Cm
CTE 209L8 ED
Kích thước: 0 X 0 Cm
CTE 243M6 ED
Kích thước: 0 X 0 Cm
CTE 34L8 ED
Kích thước: 0 X 0 Cm
Dàn Lạnh Meluck
Dàn Lạnh MELUCK - DJ 6.8/402A
Kích thước: 154 X 74 Cm
Dàn Lạnh MELUCK - DJ 7.8/402A
Kích thước: 160 X 75 Cm
Dàn Lạnh MELUCK - DJ2.2/312A
Kích thước: 118 X 62 Cm
Dàn Lạnh MELUCK - DJ2.7/312A
Kích thước: 118 X 62 Cm
Dàn Lạnh MELUCK DD 11/402A
Kích thước: 154 X 74 Cm
Dàn Lạnh MELUCK DD 4.5/312A
Kích thước: 122 X 63 Cm
Dàn Lạnh MELUCK DD 9/402A
Kích thước: 161 X 75 Cm

VẬT TƯ NGÀNH LẠNH